Maxmotor News

เบนซ์ปรับวารันตีแบตเตอรี่ปลั๊กอินไฮบริดเป็น10ปี

By:Maxmotorthailand

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ออกประกาศขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพของแบตเตอรี่แรงดันสูง ที่ติดตั้งในรถยนต์ประเภทปลั๊กอินไฮบริด สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ โดยขยายระยะเวลาเป็น 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ครอบคลุมรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดตามรุ่นที่กำหนด ดังต่อไปนี้ C-Class รุ่น C 350e ตัวถัง W206, E-Class รุ่น E 300e ตัวถัง W213, S-Class รุ่น S 580e ตัวถังV223 รวมถึงรถเอสยูวีอย่าง GLC และ GLE ในรุ่น GLC 300e ตัวถัง X253, GLC 300e Coupe ตัวถัง C253 และ GLE 350de ตัวถัง V167

เบนซ์ประเทศไทย บอกว่า รถยนต์ประเภทปลั๊กอินไฮบริด หรือ PHEV ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของรถยนต์พลังงานทางเลือกที่เมอร์เซเดส-เบนซ์ ให้ความสำคัญสำหรับการทำตลาดในประเทศไทยก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเมอร์เซเดส-เบนซ์ในระดับโลก ที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Organization) ภายในปี 2582

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker