Maxmotor News

อีซูซุควงกรมขนส่งติวเข้มสิงห์รถบรรทุก

By:กองบรรณาธิการ Maxmotorthailand

ทักษะการขับชี่รถบรรทุก นอกจากเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้ว จะช่วยสร้างรายได้และผลกำไรให้กับผู้ประกอบการอย่างสูงสุดแล้วอีกด้วย

ทำให้บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” ให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการทดสอบก่อนอออกหนังสือรับรองเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ทุกประเภทชนิดที่ 2 ซึ่งสามารถขับรถได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างขนส่งสิ่งของ หรือขนส่งผู้โดยสาร

โครงการนี้เป็นทั้งการพัฒนาศักยภาพการขับขี่ของนักขับรถบรรทุกเมืองไทยให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ยังจะยกระดับวงการขนส่งไทยสู่ระดับสากล อีกด้วย

นายวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “อีซูซุยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโครงการดีๆอย่างโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างสูงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์และโลจิสติกส์ไทย

เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการขนส่งต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาธุรกิจของตนเองให้สามารถรองรับการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ขับรถที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เผชิญอยู่ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้       จะมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้าน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า “รัฐบาลรวมถึงกรมการขนส่ง   ทางบกได้มีนโยบายในการพัฒนาการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ รวมถึงมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นก็คือ “พนักงานขับรถที่มีคุณภาพ” โดยพนักงานขับรถที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยทั้งทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อที่จะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่งนี้ เป็นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นของกรมการขนส่งทางบกที่จะผลิตพนักงานขับรถผู้มีคุณภาพ

และทักษะออกสู่ภาคการขนส่ง โดยดึงเอาศักยภาพของโรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสถานที่ ร่วมกับการสนับสนุนของภาคเอกชนคือ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด    ที่มีความใส่ใจต่อการพัฒนาคุณภาพของพนักงานขับรถ ได้สนับสนุนทั้งงบประมาณและรถที่ใช้สำหรับฝึกหัดขับให้กับผู้รับการอบรมครั้งนี้”

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยม ต้องขอขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ แก่พนักงานขับรถ นับเป็นการสร้างอาชีพและสร้างพนักงานขับรถที่คุณภาพสู่สังคมไทย เปิดโอกาสให้กับพนักงานขับรถที่อาจจะยังไม่มีทักษะก็สามารถสมัครเข้ามารับการฝึกอบรมได้ ภายใต้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เรามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก เช่น การให้พนักงานขับรถ ทำงาน 4 ชม. พัก ครึ่งชม. และ ใน 1 วันทำงานเพียง 8 ชม. เท่านั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม จะมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการขับขี่รถ และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดพัฒนาการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพ มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนนอย่างดี”

สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ 1 ใน “โครงการสร้างนักขับรถบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม” ที่ทางอีซูซุ ให้การสนับสนุน มีจำนวนทั้งหมด 25 คน ระยะเวลาเรียน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมที่พักและอาหารตลอดการอบรม โดยการอบรมจะแบ่งเป็น

ภาคทฤษฎี ดังนี้  ความรู้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard -*Perception) มนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย หน้าที่ผู้ขับรถและการบำรุงรักษารถ หัวใจและการบริการทางการขนส่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่

ภาคฝึกปฏิบัติ ดังนี้  ประกอบไปด้วย การตรวจเช็ครถและอุปกรณ์ต่างๆ การหมุนพวงมาลัย  วิธีดูจุดบอดของรถเพื่อป้องกันอันตราย การขับรถเวลากลางคืน และการฝึกหัดขับรถ 12 ท่าฝึก  

สำหรับการอบรมภาคปฏิบัตินี้ ผู้เรียนจะฝึกจากรถบรรทุก 6  ล้อ ขนาดกลางของอีซูซู รุ่น FRR ทั้งหมด            ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทุกงานขนส่ง

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker