Maxmotor News

วิริยะประกันภัยอ้าแขนรับรถEV

วิริยะประกัยภัยตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้นำกรมธรรม์สำหรับรถพลังงานไฟฟ้าหรือ BEV เผยมีการศึกษารายละเอียดมากกว่า 4 ปี ล่าสุดให้ความคุ้มครองรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วจำนวน 5,286 คัน ขณะที่เบี้ยประกันยังคงไว้เท่าเดิมคือ สูงกว่ากรมธรรม์ของรถสันดาบภายในประมาณ 10% เนื่องจากต้นทุนเกือบ 70% ของรถ EV คือตัวระบบแบตเตอรี่ พร้อมตั้งทีมศึกษาข้อมูลการซ่อมแซม ร่วมกับบริษัทผู้ผลิต เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งระบบหากรถเกิดอุบัติเหตุ

            นายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมมากว่า 4 ปีแล้ว โดยได้ศึกษามาตั้งแต่วิวัฒนาการจากรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด จนมาสู่ระบบไฟฟ้าเต็มตัว ซี่งเป็นการพัฒนาร่วมกันกับผู้ประกอบการ ตลอดไปถึงสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้ อีกทั้งความรู้ที่ได้รับและผลพันธ์ที่ได้พัฒนาร่วมกันดังกล่าว ได้ส่งต่อไปเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านสินไหมทดแทน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย

โดยในปีนี้จะขยายองค์ความรู้ไปยังกลุ่มตัวแทนนายหน้าในสังกัดอีกด้วย  ซึ่งปัจจุบันวิริยะประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วจำนวน 5,286 คัน และยังคงเป็นบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่ง

ขณะที่ผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา วิริยะประกันภัย สามารถอันดับ 1 ของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 40,991 ล้านบาท เติบโต 5.78% แยกเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 35,847 ล้านบาท ส่วนเบี้ยประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์หรือนอนมอเตอร์ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 5,144 ล้านบาท

ส่วนปี 2566 นี้ ตั้งเป้ายอดขายไว้ประมาณ 43,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 6 แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประมาณ 37,600 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 5%  เบี้ยประกันภัยนอนมอเตอร์ประมาณ 5,700 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 11%

ทั้งนี้จะมีการปรับแผนดำเนินงานใน 3 ประเด็นคือ ด้านช่องทางการขาย จะยกระดับให้สำนักงานมาตรฐานตัวแทนเป็นสำนักงานดิจิตอล สามารถออกกรมธรรม์ให้ลูกค้าได้ด้วยตัวของสำนักงานเอง ทั้งกรมธรรม์ตัวจริงหรือกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นต่อมาคือ การบริการสินไหมทดแทน นอกจากระบบเคลมออนไลน์ “VClaim on VCall” ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ขยายบริการไปทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้วิริยะประกันภัยยังคงขยายพื้นที่ให้บริการที่เรียกกันว่า “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” ออกไปทั่วไทย ด้วยการใช้ข้อมูลเป็นตัววิเคราะห์เพื่อหาจุดสมดุลบริการอย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ยังได้จัดหา AI มาทำหน้าที่ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่งในปัจจุบันวิริยะประกันภัยได้สร้างผลิตภัณฑ์สนองรับความต้องการได้หลากหลายครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัย รวมแล้วกว่า 60 ผลิตภัณฑ์ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการอย่างแท้จริง

ด้านนายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในการรับประกันรถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ก่อนหน้านี้มีข้อกังวลใจของผู้บริโภค เกี่ยวกับการชำรุดของระบบแบตเตอรี่ จากอุบัติเหตุ และมีการเสนอระบบแบตเตอรี่ใหม่ ทำให้มีค่าซ่อมแซมสูงเกือบเท่ามูลค่ารถ แต่หลังจากวิริยะฯ ได้ตั้งทีมงานที่มีความรู้เข้าไปศึกษาข้อมูลร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถEV ทำให้มีทางออกในการซ่อมแซมระบบแบตเตอรี่ แทนการเปลี่ยนทั้งระบบ ทำให้ต้นทุนการซ่อมแซมลดลงได้มาก ปัจจุบันวิริยะฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ในการออกกรมธรรม์ และการซ่อมแซมสำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ ของรถ EV

ส่วนในเรื่องของเบี้ยประกันอุบัติเหต์ของรถ EV นั้น ที่ผ่านมาบริษัทคิดค่าเบี้ยประกันสูงกว่า รถยนต์สันดาปภายในประมาณกว่า 10% ด้วยเหตุผลในเรื่องต้นทุนของรถประเภทนี้คือ ระบบแบตเตอรี่คือราว 70% ของมูลค่าตัวรถ และคาดว่าอัตราเบี้ยจะคงระดับนี้ไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับว่า ตลาดารถ EV จะมีการขยายตัวได้มากน้อยขนาดไหนด้วย

“เรามีความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการรองรับตลาดรถยนต์ EV ทั้งในส่วนบุคคล และเชิงพาณิชย์ เนื่องจากผู้ประกอบการภาคธุรกิจชั้นนำ หรือแม้แต่องค์กรภาครัฐต่างก็หันมารณรงค์การใช้รถยนต์ EV เพื่อขับเคลื่อน Green Economy System สร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมไทยเติบโตแบบยั่งยืน” นายสยม กล่าว

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker